fredag 1. mars 2013

Brad Pitt og ny fanzine

Nett no jobbar eg med ei digital fanzine. Eg har ein serie teikningar frå 2011 som eg vil vise fram, og eg fekk lyst å sette dei samans til ein serie. For å lage ein raud tråd blandar eg og  inn nokre nye teikningar, og det er ganske utfordrande. Dei gamle teikningane er i ein litt annan stil, og å lage ein god flyt i serien krever litt prøving og feiling. Alle motiva er med utgangspunkt i paparazzibilder og sladreblader, og teikninga under er ei av dei nye arbeida som skal med. 

Planen framover er å få lagt ut denne serien på nettstaden min for å få vist enda meir bredde i teikninga mi. Eg jobbar og med teikneserien min, og eg gler meg til å ha meir å vise fram. Framleis skisser eg på teiknestilen, detaljnivå, fargebruk og komposisjon. I tillegg samlar eg historier som skal med, så det er ganske mykje som skal på plass. Eg er og midt oppi å lage meg ei ny skissebok og, så det er meir enn nok å henge fingrane i. God helg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar