torsdag 8. januar 2015

Kreativ med born....the truth!

Eg har jo tidligare sagt at det ikkje er noko problem å jobbe med noko kreativt når ein har born. Ein blir jo så strukturert og utnyttar tida så godt! Det er delvis sant, men det er og noko eg seier litt for å lure meg sjølv. For når ungen din er sjuk ei heil veke, då nyttar det ikkje å vere strukturert. For du får berre ikkje jobba. Eller når barnehagen er stengt i tre veker på sumaren, eller når juleferien er ekstra lang og dei slenger inn ein planleggingsdag på tampen av det igjen. Då nyttar det ikkje å vere flink til å utnytte tida, for det er ikkje noko tid att å bruke. Ja, ein kan jo bruke nokre timar på kvelden, men etter ein heil dag med ein treåring i trassalderen er det ikkje alltid så mykje energi att.

Det er då ein kjenner på at ein ikkje har ein "vanleg" jobb. Det er jo ingen som kan vere vikar for meg den veka sonen min har vannkoppar. Klart at eg og mannen min byttar på her og der, men det blir uansett ikkje det same. Så eg har ikkje like mykje teiknetid etter at eg blei mor, og alle eg kjenner som har born kombinert med eit kreativt yrke seier det same. Helger og ferier? Då er ein forelder. Ettermiddagane? Middag på bordet. Jobbe utover natta? Ikkje så freistande når ein blir vekka kl 06.00. Klart at hvis ein har noko som hastar så får ein gjort det med hjelp av partnaren eller besteforeldre, men i kvardagen så må ein hente i barnehagen, leike med togbane, legge og trøste. Derfor utnyttar eg den tida eg har til å teikne så godt, og eg voktar den tida som ein smed! Også blir eg litt misunneleg når eg ser andre kreative (utan born) legge ut nye teikningar på Instagram på ein laurdag. Mmmm...teikne på ein laurdag! Luksus.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar