mandag 27. april 2015

Akt

På fredag var eg vikar på teikneserielinja på Buskerud Folkehøgskule. Eg er der med ujamne mellomrom, og det er alltid like kjekt. På fredag teikna me akt, og det var så gøy! Ikkje kvar dag eg har muligheit til det lenger, men det er fantastisk teiknetrening. Det er og noko fint og tidlaust over det å sitte med ei klasse og teikne akt; ei enkel skissebok og ein god blyant, ein flink modell og eit heilt stille klasserom med konsentrerte elevar. That's all it takes.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar